BNP Paribas in Belgium News & press
April 29, 2009 -

De BNP Paribas en Fortis Bank toenadering ruimschoots goedgekeurd door de aandeelhouders van Fortis Holding

Forward to a friendForward to a friend PrintPrint

BNP Paribas spreekt haar dank uit aan de aandeelhouders van Fortis die zich tijdens de vergaderingen van 28 en 29 april 2009 hebben uitgesproken voor het project van toenadering. Tevens gaat een woord van dank uit naar onze gesprekspartners:

– De Belgische en de Luxemburgse voor de vaste wil waarmee zij dit project tot een goed einde hebben weten te brengen in het belang van de klanten, de werknemers en de aandeelhouders.

– Fortis Holding, waarmee de groep BNP Paribas thans is verbonden door een lange termijn overeenkomst op het gebied van verzekeringen.

Door het realiseren van de toenadering, die nog goedgekeurd moet worden door de toezichthoudende autoriteiten, kunnen Fortis Bank en BNP Paribas samen werken aan een nieuwe leidende positie in Europa ter ondersteuning van de reële economie: het verstrekken van kredieten aan particulieren en ondernemingen, het beheren van spaargelden, de financiering van grote projecten en het begeleiden van exporteurs.

Het samengaan van BNP Paribas en Fortis Bank zal leiden tot een groep die binnen de eurozone de Nr 1 positie inneemt bij de deposito’s met een bedrag van 540 miljard euro. Wat betreft de financiële dienstverlening binnen Europa beschikt de groep als enige over vier thuismarkten: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. De nieuwe groep zal niet alleen een grote bankinstelling voor particulieren zijn maar zal ook een belangrijke rol spelen als partner van ondernemingen en institutionele beleggers en op het gebied van private banking en vermogensbeheer. Naast de binnenlandse markten zal de nieuwe groep beschikken over een sterke positie op veel andere detailhandelsmarkten als de Verenigde Staten, het Middellandse Zeegebied (met name Turkije en Maghreb), Polen en Oekraïne.

Voor de klanten van Fortis Bank brengt het samengaan veel voordelen met zich mee. Door hun relatie met de bank kunnen zij profiteren van het solide karakter van BNP Paribas en tegen de laagste kosten geld lenen. Zij krijgen toegang tot een mondiaal servicenetwerk en behouden het persoonlijke karakter van de diensten van hun huidig agentschap en adviespersoon.

BNP Paribas bevestigt nogmaals haar inzet voor de Belgische en Luxemburgse economie. Binnen de groep BNP Paribas blijft Fortis Bank volledig als bankinstelling functioneren. Alle besluitvormingscentra voor de Belgische en Luxemburgse klanten blijven plaatselijk gevestigd. Eenzelfde lijn geldt voor deposito’s die worden geplaatst via de plaatselijke bankvestigingen: deze worden steeds door middel van kredietverlening teruggesluisd naar de economie van het betreffende land.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis Bank zal de Belgische nationaliteit hebben. BNP Paribas herhaalt haar voornemen om ook in de toekomst te blijven werken vanuit meerdere centra met Europese en mondiale competenties in zowel België als Luxemburg. De toenaderingsproblemen op het gebied van arbeidsplaatsen zullen beperkt zijn omdat BNP Paribas geen eigen kantorennetwerk heeft in beide landen. Daar waar verbetering van de productiviteit noodzakelijk is, wordt voorrang gegeven aan natuurlijk verloop en interne herplaatsing.

In de laatste maanden wees de uitwisseling van medewerkers van Fortis en BNP Paribas reeds op de bereidheid om gezamenlijk verder te gaan. Tijdens deze ontmoetingen was sprake van gemeenschappelijke culturele eigenschappen die de medewerkers karakteriseren en die het toenaderingsproces zullen vergemakkelijken. BNP Paribas dankt bij deze gelegenheid alle medewerkers van Fortis Bank voor de professionele houding waarvan zij gedurende al deze maanden blijk hebben gegeven door zich voortdurend te blijven inzetten voor hun klanten en voor de projecten waar zij aan werkten.
De nieuwe organisatie telt nu meer dan 200.000 medewerkers in meer dan 85 landen. In de loop van de volgende weken volgen de benoemingen van de nieuwe Raad van Bestuur, het Directiecomité en het Uitvoerend Comité van Fortis Bank. Tegelijk gaan 61 werkgroepen van start om de fusie zo goed mogelijk te laten verlopen.
De Raad van Bestuur van BNP Paribas zal worden versterkt met twee leden die zullen worden aangewezen door de Belgische regering.

BNP Paribas zal op 6 mei a.s. meer details over het toenaderingsproces bekendmaken tijdens een perspresentatie over de winstcijfers van het eerste halfjaar.

Baudouin Prot, president-directeur van BNP Paribas zegt over de laatste ontwikkelingen: ‘Dankzij het onderhandelingsproces, dat langer duurde dan wij hadden gehoopt, waren wij in staat met de medewerkers van Fortis dieper op de zaken in te gaan en om België meer te waarderen en te begrijpen in haar rijkheid en haar diversiteit. Conform de missie van BNP Paribas zullen wij vastbesloten meewerken aan de economische ontwikkeling van de landen waar Fortis Bank actief is. Wij zien dit als een noodzakelijke voorwaarde om dit grote Europese project te laten slagen’.

Perscontacten:
Antoine Sire - +33 1 40 14 21 06 - antoine.sire@bnpparibas.com
Jonathan Mullen - +33 1 42 98 13 36 - jonathan.mullen@bnpparibas.com
Christelle Maldague - +33 1 42 98 56 48 - christelle.maldague@bnpparibas.com
Céline Castex - +33 1 42 98 15 91 - celine.castex@bnpparibas.com
Alia Ouabdesselam - +33 1 40 14 66 28 - alia.ouabdesselam@bnpparibas.com
Isabelle Wolff - +33 1 57 43 89 26 - isabelle.wolff@bnpparibas.com