BNP Paribas in Belgium

News & press

BNP Paribas BE_Press_Woman reading newspaper_950x230
October 6, 2008 -

BNP Paribas versterkt haar pan-Europese aanwezigheid met de activiteiten van Fortis, in België en Luxemburg

Forward to a friendForward to a friend PrintPrint

• BNP Paribas wordt de grootste despositobank in de eurozone
• Twee extra thuismarkten voor BNP Paribas in Europa
• Een unieke opportuniteit voor het verwerven van marktleidende bank- en verzekeringsactiviteiten van hoge kwaliteit, in overeenstemming met het acquisitiebeleid van BNP Paribas
• Totaal bedrag van €14,5 miljard: €9 miljard in aandelen (132,6 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven aan € 68), €5,5 miljard in cash
• Een financieel aantrekkelijke transactie: inkomstengroei in het eerste jaar; versterking van de kapitaalratio’s van BNP Paribas
• €10,4 miljard van de meest risicovolle activa binnen de gestructureerde kredietportefeuille wordt afgescheiden; BNP Paribas neemt hiervan 10% voor haar rekening
• Steun van de Belgische en Luxemburgse overheden die belangrijke aandeelhouders van BNP Paribas worden

BNP Paribas deelde vandaag mee dat zij de controle verwerft van de activiteiten van Fortis in België en Luxemburg en de internationale bankactiviteiten, voor een totaal bedrag van €14,5 miljard. Deze transactie maakt het voor BNP Paribas mogelijk haar geïntegreerde bankmodel ook in andere landen van Europa verder uit te rollen. BNP Paribas zal door deze transactie twee nieuwe thuismarkten, België en Luxemburg, toevoegen aan haar bestaande thuismarkten Frankrijk en Italië. De overeenkomst bevestigt de positie van BNP Paribas als de leidende grensoverschrijdende bank binnen de eurozone met vier thuismarkten.

Tot de overgenomen activiteiten behoren de werkzaamheden van Fortis, met uitzondering van de activiteiten in Nederland. Deze laatste werden overgenomen door de Nederlandse overheid.

De overgenomen activiteiten bestaan uit:

• 1.458 vestigingen in België, Luxemburg en alle overige landen met uitzondering van Nederland (waaronder Polen, Turkije en Frankrijk), alsook het Fintro kantorennetwerk in België
• De onderdelen van Fortis verzekeringen in België
• Het beleggingsbeheer van Fortis (waaronder het voormalige ABN Amro Asset Management)
• De private banking activiteiten van Fortis buiten Nederland
• De zakenbank activiteiten van Fortis buiten Nederland
• De activiteiten rond consumentenfinanciering van Fortis buiten Nederland

De overname koppelt de klanten en medewerkers van Fortis aan één van de meest solide banken in Europa met een sterke traditie in het eerbiedigen van lokale culturen, zoals aangetoond door de succesvolle integratie van BNL in 2006. De groep BNP Paribas wordt hiermee marktleider in België en Luxemburg (met respectievelijk 3 miljoen en 280.000 retail klanten). De groep zet zich in voor het ondersteunen van de reële economie van beide landen en biedt haar klanten toegang tot een van de grootste netwerken voor financiële dienstverlening ter wereld. Bij al hun bedrijfsactiviteiten zullen BNP Paribas en Fortis sterk complementair zijn. Samen zullen zij een leidende Europese financiële groep vormen.

Voornaamste elementen van de transactie

Na de overname door de Nederlandse regering van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., waaronder het belang van Fortis in ABN Amro Holding N.V. en de Nederlandse verzekeringsactiviteiten, zal de Belgische overheid haar aandeel in Fortis Bank SA/NV tot 100% opvoeren. Op grond van de overeenkomst, verkrijgt BNP Paribas vervolgens van de Belgische overheid 75% van Fortis Bank SA/NV en 100% van Fortis Insurance Belgium alsook 16% van Fortis Banque Luxembourg van de Luxemburgse overheid, waardoor ze een controlerend belang van 67% verkrijgt in Fortis Banque Luxembourg. Het totaal geïnvesteerde bedrag is €14,5 miljard. BNP Paribas bekomt de bankactiviteiten van Fortis in België en Luxemburg voor een bedrag van €9 miljard. Dit wordt met 132,6 miljoen nieuwe BNP Paribas aandelen uitgegeven. Fortis Insurance Belgium wordt
overgenomen voor een contant bedrag van €5,5 miljard. Hierdoor worden de Belgische en Luxemburgse overheden aandeelhouder in BNP Paribas met een participatie van respectievelijk 11,6% en 1,1%. De Belgische overheid wijst twee nieuwe leden aan in de Raad van Bestuur van BNP Paribas. Voor het Belgisch overheidsaandeel tot 10% van het BNP Paribas kapitaal geldt een lock-up periode van 2 jaar. Voor 50% van het Luxemburgse overheidsaandeel geldt een lock-up periode van 1 jaar.

BNP Paribas onderzocht de gestructureerde kredietportefeuille van Fortis. €10,4 miljard van de meest risicovolle activa wordt afgescheiden en geplaatst in een speciaal doelfonds waarvan 10% van de winsten en verliezen op het tegoed van BNP Paribas komt.

Bedrijfsstrategie

De overeenkomst sluit geheel aan bij de acquisitiestrategie van BNP Paribas. Het maakt het voor de groep mogelijk om haar succesvolle geïntegreerd bankmodel uit te rollen in andere landen van Europa met de toevoeging van nieuwe activiteiten van hoge kwaliteit en twee extra thuismarkten. BNP Paribas heeft intussen de nodige ervaring opgedaan met haar universeel business model, gebaseerd op de drie zuilen: retail banking, diensten op het gebied van asset management en corporate & investment banking zodat er duurzame aandeelhouderwaarde wordt gecreëerd.

In de retail banking wordt BNP Paribas marktleider in België en Luxemburg, twee landen met de meest vermogende klanten in Europa. De activiteiten van Fortis in deze twee landen ten bedrage van €239 miljard aan klantendepositos, laten BNP Paribas in een klap van de 7e naar de 1e plaats stijgen als grootste depositobank in de eurozone. In België verkrijgt de groep meer dan 1 000 vestigingen en 3 miljoen retail klanten, een marktaandeel van meer dan 30%. BNP Paribas neemt ook het retail
netwerk van Fortis in Polen, Turkije en Frankrijk over.

In asset management & services gaat BNP Paribas behoren tot de top 5 ondernemingen in Europa voor activabeheer. De groep wordt de grootste private bank van de eurozone en de grootste verzekeraar van België (met een marktaandeel van 30%). Op proforma geconsolideerde basis heeft het asset management van BNP Paribas nu een bedrag van €549 miljard,onder beheer terwijl het vermogensbeheer €214 miljard bedraagt.

In corporate & investment banking zal BNP Paribas het aantrekkelijke klantenbestand van Fortis kunnen opwaarderen, de aanwending van kapitaal kunnen optimaliseren en het kader voor het risicobeleid van BNP Paribas kunnen uitrollen.

Deze acquisitie versterkt de gediversifieerde en gebalanceerde mix van BNP Paribas waarin retail banking 57% van de proforma inkomsten van de groep vertegenwoordigt.

Daarnaast zal de combinatie naar verwachting een jaarlijkse kostensynergie opleveren van ongeveer €500 miljoen, of 8,5% van de verworven kostenbasis, volledig te realiseren tegen 2011. De reorganisatiekosten worden geschat op ongeveer €750 miljoen. De transactie zal naar verwachting vanaf het eerste jaar bijdragen aan de winst per aandeel.

Versterkt financieel profiel van BNP Paribas

Deze transactie leidt tot een versterking van het financiële profiel van BNP Paribas en tot een duidelijke waardetoevoeging voor haar aandeelhouders.

De transactie is geheel in overeenstemming met het acquisitiebeleid van de groep. Het verwerven van de bankactiviteiten leidt tot een multiple van adjusted tangible book value van 0.7x. De verwerving van de levens- en schadeactiviteiten leidt tot een multiple van 1,0x 2007 embedded value.

De proforma Tier 1 ratio van BNP Paribas zal verbeteren met ongeveer 35 bps. De kapitaalpositie wordt eveneens versterkt dankzij de sterke depositobasis van Fortis en haar gunstige krediet/depositoratio (ongeveer 100%). Tenslotte wordt de blootstelling van BNP Paribas aan de gestructureerde kredietactiva van Fortis beperkt door het afscheiden van de meest riscovolle activa binnen die portefeuille.

Transactieplanning

De koopovereenkomst voor de verworven activiteiten is inmiddels getekend, zij het dat de definitieve overeenkomst onderworpen zal zijn aan de antitrust en desbetreffende regelgeving. 88 miljoen aandelen worden uitgegeven in het kader van de bestaande machtiging van de Raad van Bestuur van BNP Paribas. De uitgifte van bijkomende 44 miljoen aandelen zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van BNP Paribas. De definitieve overeenkomst wordt verwacht tegen het einde van dit jaar of in het eerste kwartaal van 2009..

Baudouin Prot, CEO van BNP Paribas : “BNP Paribas is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van België, Luxemburg, en alle medewerkers en klanten van Fortis”.

BNP Paribas belegt vandaag een conference call voor analisten om 11h30 en een persconferentie in Brussel om 14h en in Luxemburg om 16h CET.

BNP Paribas werd geadviseerd door BNP Paribas Corporate Finance.

BNP Paribas in het kort

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is een leidende Europese onderneming op het gebied van bancaire en financiële diensten en is een van de drie grootste banken ter wereld naar de maatstaven van Standard & Poor’s. De groep is actief in meer dan 85 landen en telt meer dan 168.000 medewerkers waaronder 129.500 in Europa. De groep bekleedt belangrijke posities in drie hoofdsegmenten: Corporate and Investment Banking, Asset Management & Services en Retail Banking. Terwijl de groep in geheel Europa is vertegenwoordigd in alle zakelijke activiteiten vormen Frankrijk en Italië de twee thuismarkten voor retail banking. BNP Paribas is ook sterk aanwezig in de Verenigde Staten en heeft sterke posities in Azië en de opkomende markten.

strong>Perscontacten:

Antoine Sire +33 1 40 14 21 06 antoine.sire@bnpparibas.com
Jonathan Mullen +33 1 42 98 13 36 jonathan.mullen@bnpparibas.com
Christelle Maldague +33 1 42 98 56 48 christelle.maldague@bnpparibas.com
Céline Castex +33 1 42 98 15 91 celine.castex@bnpparibas.com
Hélène Delannoy +33 1 40 14 66 28 helene.delannoy@bnpparibas.com
Isabelle Wolff +33 1 57 43 89 26 href="mailto: isabelle.wolff@bnpparibas.com?Subject=">isabelle.wolff@bnpparibas.com
Pascal Henisse +33 1 40 14 65 14 pascal.henisse@bnpparibas.com

BNP Paribas België
Anne-France Simon +32 2 518 08 30 anne-france.simon@bnpparibas.com

BNP Paribas Luxemburg
Valérie Calmet +352 4646 5015 valerie.calmet@bnpparibas.com